• پیتزا بیف و قارچ

پیتزا بیف و قارچ

35,000 ریال

بیف، قارچ، پنیر پیتزا، پنیر گودا، گوجه، سس مخصوص، فلفل، پیاز، پنیر پارمزان، زیتون، سس گوجه

برچسب ها:
  • # محصول
  • # غذا
  • # تبلیغات